×Close

Notifications

Disqus Logo

Thursday, September 5, 2019

Budaya Sunda "Pangeusi Numpang ka Sisi"


Sunda nyaèta salah sahiji suku anu miboga budaya rèa. Di antarana sapertos rèog, pencak silat, pangsi, iket, jeung sajabina. Ku rèana budaya sunda ngajadikeun tantangan pikeun urang sunda. Sabab ngamumulè budaya tèh teu gampang, komo lamun budayana rèa.

Salah sahiji budaya anu geus dipohokeun jeung anu jarang dipakè dina kahirupan sapopoè nyaèta ciri hasna urang sunda, baju pangsi.

Pangsi nyaèta salah sahiji pakèan has adat sunda warisan sesepuh baheula anu kudu dimumulè. Pangsi lain ngan saukur nutupan awak, tapi ngandung pilosopi husus dikaitkeun jeung kahirupan masyarakat baheula di tatar Sunda.

Aya sababaraha jalmi anu ngajelaskeun ngenaan pangsi, yèn pangsi tèh ngan ukur kirata (kira-kira tapi nyata). Istilah pangsi ngandung tilu suhunan, nyaèta nangtung, tangtung, jeung samping.

Pangsi biasana ngagunakeun lawon hideung jeung dikombinasikeun ku iket. Lamun dipakè tèh ka tingalina asa gagah jeung bener-bener urang sunda. Pangsi digunakeun pikeun ngamumulè budaya sunda, sabab lamun henteu dipakè bisa bakal leungit.

Ku kituna, urang sunda kudu ngamumulè budaya sunda, nyaèta pangsi. Sabab lamun lain urang sunda, saha deui anu daèk ngamumulè budaya sunda. Urang kudu bagja miboga budaya anu loba. Urang ogè kudu ngamumulè budayana ulah dicokot ku bangsa batur.

Mugi aya mangpaatna.
Hayu urang mumulè budaya sunda

#budayasunda

#nyunda

#sunda

#budaya

#indonesia

#jabar

#bogor

#mht

#ibaratkata


Tags :

bm

MHT

Pembelajar

Spread Goodness and Expedience.

  • MHT
  • Agustus 19, 2000
  • Megamendung, Bogor, Jawa Barat
  • muhamadhusnitamami@gmail.com
  • +62821 2582 6729

Post a Comment